ANEURIZME VISCERALNIH GRANA TRBUŠNE AORTEAneurizme visceralnih grana abdominalne aorte su retke. Ateroskleroza je najčešći uzrok formiranju aneurizme celijačne, hepatične, gastroduodenalne, pankreatikoduodenalne, intestinalnih i donje mezenterične arterije. Najčešća lokalizacija ovih aneurizmi je lijenalna arterija. Žene četiri puta češće oboljevaju od muškaraca. Mikotične aneurizme su retke, osima na gornjoj mezenteričnoj arteriji. Ove aneurizme su često asimptomatske, ali mogu izazvati nejasne bolove u trbuhu. Zbog mogućih fatalnih komlikacija (tromboza, distalna embolizacija, ruptura)uvek zahtevaju hiruški ili endovaskularni tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija trbuha
-CT trbuha
-angiografija ili MSCT ako stanje bolesnika to dozvoljava
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija, ako stanje bolesnika to dozvoli
-dupleks scan magistralnih arterija vrata ako stanje bolesnika to dozvoli
-spirometrija, gasne analize arterijske krvi ako stanje bolesnika to dozvoli
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u opštoj anesteziji. Operativno lečenje aneurizmi viscerlanih grane abdominalne aorte započinje otvaranjem trbuha. Nakon toga se obolela arterija zamenjuje vaskularnim graftom (prirodni ili veštački) ili se isključuje iz cirkulacije uz istovrmeno premošatavanje. Moguće komplikacije su: Ako se radi o hirurški teško pristupačnoj arteriji, može se pokušati i sa endovaskularnim tretmanom. Njegove komplikacije su: