AORTO-KAVALNA FISTULAAorto-kavalna fistula predstavlja patološku komunikaciju između lumena aorte i donje šuplje vene. Najčešće je posledica rupture aneurizme abdominalne aorte u lumen donje šuplje vene, a ređe kao posledica traume. Najznačajnija posledica ove komunikacije je zastojna srčana insuficijencija kao posledica sistolnog opterećenja srca. Najčešće započinje iznenadnim bolom u leđima ili trbuhu, koji su praćeni gubitkom svesti ili kolapsnim stanjem. Zatim može doći do gušenja, ubrzanog srčanog rada, otoko nogu. Zbog neminovnog smrtnog ishoda, zahtevaju hitan hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija trbuha
-CT trbuha
-angiografija ili MSCT ako stanje bolesnika to dozvoljava
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija, ako stanje bolesnika to dozvoli
-dupleks scan magistralnih arterija vrata ako stanje bolesnika to dozvoli
-spirometrija, gasne analize arterijske krvi ako stanje bolesnika to dozvoli
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u opštoj anesteziji. Operativno lečenje aorto-kavalne fistule započinje otvaranjem trbuha. Nakon toga se zatvara defekt na donjoj šupljoj veni, a obolela aorta zamenjuje veštačkim krvnim sudom. Moguće komplikacije su: Ako je bolesnik stabilan, ako nema limita i kontraindikacija, može se pokušati i sa endovaskularnim tretmanom. Njegove komplikacije su: