HRONIČNA VENSKA INSUFICIJENCIJADisfunkcija vena donjih ekstremiteta se može ispoljiti na razne načina, kao što su (1) spontana pojava telangiektazija; (2) naglašenost plavo-zelene mreže potkožnih vena; (3) razvoj upadljivih, sakularnih variksa; ili (4) izazivanje onesposobljavajućeg bola, pojava ekcematoidnog dermatitisa, braonkaste induracije u predelu skočnog zgloba, i upornog ulkusa kože. Naročito je Homans doveo u vezu razvoj teških posledica hronične venske insuficijencije sa prethodnom trombozom dubokih vena. Pod njegovim uticajem je stanje nazvano postflebitisni ili posttrombozni sindrom (Syndroma postphlebitica). Venska hipertenzija je hidrostatska i hidrodinamska, kao posledica insuficijentnog valvularnog mehanizma venskog sistema i ventilnog mehanizma perforantnih vena. Efekti su aditivni, i pojačavaju se pulsirajućom prirodom sile kontrakcije aktivnog mišićja. Zbog mogućih komlikacija uvek zahtevaju hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj, spinalnoj, periduralnoj anesteziji ili opštoj anesteziji zavisno od stanja pacijenta i lokalizacije procesa. Operativno lečenje podrazumeva....... Moguće komplikacije su: