POVREDE KRVNIH SUDOVAPovrede krvnih sudova su jedno od najurgentnijih stanja u medicini koje zahtevaju hitnu intervenciju. Povredama su najčešće izloženi krvni sudovi koji se nalaze uz kost, pa povredu mogu izazvati okrajci prelomljene kosti. Tokom povrede krvnog suda može doći do otvaranja lumena (laceracija, transekcija) sa posledičnim krvarenjem ili obstrukcija protoka (tromboza) sa prestankom cirkulacije. Ukoliko su istovremeno povređene i arterija i vena moguća je postraumatska arterijsko-venska fistula. Zbog krvarenja ili prekida cirkulacije, povrede krvnih sudova uvek zahtevaju hitan hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-Doppler sonografski pregled ekstremiteta (spektralna analiza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi)
-dupleksultrasonografija
-angiografija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj, spinalnoj, periduralnoj anesteziji ili opštoj anesteziji zavisno od stanja pacijenta i lokalizacije procesa. Zbog hitnosti najčešće nema dovoljno vremena za detaljnu preoperativnu pripremu. Operativno lečenje podrazumeva rekonstrukciju povređenog krvnog suda. Moguće komplikacije su: