RUPTURIRANA ANEURIZMA ABDOMINALNE AORTE I/ILI ILIJAČNIH ARTERIJARupturirana aneurizma abdominalne aorte je jedno od najuregentnijih stanja u vaskularnoj hirurgiji i hirurgiji uopšte. Neminovno se završava smrtnim ishodom ukoliko se u par sati nakon nastanka ne zbrine adekvatno hirurški. Najčešće započinje iznenadnim bolom u leđima ili trbuhu, koji su praćeni gubitkom svesti ili kolapsnim stanjem.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija trbuha
-CT
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeZbog hitnbosti stanja pacijentu se najčešće, ne mogu napraviti ni prethodno navedene dijagnostičke procedure, a posebno ne one složenije. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji. Operativno lečenje aneurizme abdominalne aorte započinje otvaranjem trbuha nakon čega se obolela aorta zamenjuje veštačkim krvnim sudom, u koga se ponekada moraju uključiti bubrežne arterije. Moguće komplikacije su:
Bilo koju vrstu tretmana aneurizmi abdominalne aorte otežavaju i dodatno komplikuju:
prisustvo potkovičastog bubrega i inflamacija aneuriozmatskog zida.