SINDROM GORNJEG TORAKALNOG OTVORA (TOS)Sindrom gornjeg toralnog otvora je skup neurovaskularnih manifestacija, uzrokovanih kompresijom na nerve i/ili krve sudove. Uzroci mogu biti urođeni (prekobrojno rebro, anomalije mišića i ligamenta) i stečeni (ožiljak nastao nepravilnim srastanjem ključne kosti ili prvog rebra, odnosno tumori iste lokalizacije). Hipetrofisana muskulatura ramenog pojasa profesionalnih sportisata (odbojkaši, vaterpolisti, dizači tegova...) takođe, može da uzrokuje TOS. Simptomi TOS-a se deei na: neurološke, arterijske i venske. Neurološki tip je najčešći i javlja se u oko 97%, a čisto vaskularni u 3% slučajeva. Venski TOS može dovesti do tromboze vena čija je moguća posledica plućna embolija. Arterijski TOS može dovesti do arterijske tromboze ili aneurizme čija posledica ugrožavajuća ishemija ruke. Zato TOS-a zahteva hirurško lečenje.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
-Rossov test; Wrightov, Falconerov i Adisonov test ređe
b. Definitivna dijagnoza-Rtg. vratne kičme i gornje aperture tortaksa u dva pravca
-dupleks sonografija magistralnih arterija vrata i vena GE.
-SBP GE- segmentni pritisci nad arterijama GE u fiziološkim i provociranim položajima
-arteriografija i flebografija u standardnoj poziciji i hiperabdukciji gornjih ekstremiteta
-ENMG GE i reoencefalografija za neurogeni TOS
-MSCT vrata i gornje torakalne aperture u slučajevima ekspanzivnog procesa ili retkih mekotkivnih anomalija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
-pregled sedimanta urina
d. Operativni zahvat i moguće komplikacije Operacija se izvodi u opštoj anesteziji. Ukoliko na arterijama i venama još nema promena, hirurško lešenje podrazumeva otklanjanje uzroka pritiska na njih (odstranjenje prekobrojnog vratnog rebra ili odstranjenje prvog rebra sa okolnim mišićima i ligamentima). Ako na arterijama ima promena potrebno je hirurško odstranjenje obolelog segmenta i restauracija protoka. Moguće komplikacije su: hemato-penumotoraks,