STENOZANTNO-OKLUZIVNA BOLEST VISCERALNIH GRANA TRBUŠNE AORTEStenozantno-okluzivno oboljenje visceralnih grana trbušne aorte najšeće je uzrokovano aterosklerozom. Ona uzorkuje takozvanu hroničnu ishemiju koju odlikuje gubitak teđine i bolovi u trvbuh posle uzimanja hrane, ako su zahvaćene arterije koje ishranjuju creva, odnosno poremećaj funkcije bubrega ako su zahvaćene arterije koje ishranjuju njih. Mnogo je je ređa takozvana akutna okluzija uzrokovana emboijom. Ona je mnogo opasnije jer može dovesti do prekida rada bubrega(prestanak mokrenja), i gangrene creva (bol u trbuhu). Zbog mogućih fatalnih komlikacija (tromboza, distalna embolizacija) zahtevaju hiruški ili endovaskularni tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija trbuha
-angiografija ili MSCT ako stanje bolesnika to dozvoljava
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija,
-dupleks scan magistralnih arterija vrata
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u opštoj anesteziji. Operativno lečenje započinje otvaranjem trbuha. Nakon toga se obolela arterija premošatava vaskularnim graftom. Moguće komplikacije su: Ako se radi kratkim- segmentim lezijama primarno je indikovana PTA i steting. Njegove komplikacije su: