TUMOR KAROTIDNOG TELATumor karotidnog tela (glomus tumor, hemodektom) je najčešće benigni i sporo rastući tumor lokalizovan u račvi karotidne arterije. Najčešći se manifestuje kao pulsirajuća masa na vratu. Ređe izaziva bolove, kao i simptome koji su posledica pritiska na okolne nerve. Zbog mogućih komplikacija (pritisak na karotidne arterije i urastanje u njihov zid; maligna alteracija) tumor karotidnog tela zahteva operativno lečenje.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleks sonografija magistralnih arterija vrata
-angiografija ili MSCT luka aorte i karotidnih arterija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
-pregled sedimanta urina
-hormonske analize (kateholamini) kod hormon aktivnih tumora
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj ili opštoj anesteziji u zavisnosti od kardiološko-anesteziološke procene. Hirurško lečenje podrazumeva odstranjenje tumora. U određenim slučajevima potrebno je resecirati i rekonstruisati karotidne arterije, pa je moguća komplikacija moždani udar-, odnosno krvarenje-,povreda okolnih nerava.