VASKULARNE ANOMALIJE I MALFORMACIJE Jedinstveni klasifikacioni sistem za vaskularne anomalije je sporo razvijan. Na osnovu ćelijske kinetike, vaskularne anomalije se mogu podeliti u 2 velike grupe: hemangiomi (anomalije sa hiperplazijom endotela) i vaskularne malformacije (anomalije sa normalnim tempom obnavljanja endotela). Hemangiomi su proliferišuće lezije, koje se brzom ćelijskom proliferacijom uvećavaju, zatim se stabilizuju, i potom regrediraju. Vaskularne malformacije, pak, rastu srazmerno sa rastom deteta i ne regrediraju. Vaskularne malformacije se dalje mogu podeliti na kapilarne, venske, limfatične, i arterijske abnormalnosti. Zbog mogućih komlikacija često zahtevaju hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija
-angiografija
-felografija
-po potrebi MSCT
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj, spinalnoj, periduralnoj anesteziji ili opštoj anesteziji zavisno od stanja pacijenta i lokalizacije procesa. Operativno lečenje podrazumeva hirurško odstranjenje. Moguće komplikacije su: U nekim slučajevima moguća je terapeutska embolizacija.