AMBULANTA

Rad ambulante u klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

Radnim danima, pacijente u Ambulanti pregledaju, u 3 ordinacije, vaskularni hirurzi koji rade po sistemu dnevne rotacije, dok su stalno zaposleni u Kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku dr sc. Dragan Vasić, internista-angiolog, dr Oliver Radmili i dr Milica Vraneš.

AMBULANTA

Vaskularna ambulanta KCS smeštena je u Poliklinici KCS,u nivou minus jedan

 • Prof. Dr L.Davidović/zakazati kod sekretarice t. 011/366-3091
  011/3065176
 • od ponedeljka do petka

PONEDELJAK

 • Prof. dr S.Cvetković
 • Prof dr M.Marković
 • Dr P. Mutavdžić

ČETVRTAK

 • Dr I.Kuzmanović
 • Ass dr N.Ilić
 • Dr I. Tomić

UTORAK

 • Prim. dr I.Činara
 • Ass dr I.Končar

PETAK

 • Prof dr D.Marković
 • Dr N.Jakovljević
 • Ass dr A.Dimić

SREDA

 • Doc. dr M.Dragaš
 • Dr M. Sladojević

Ultrasonografske preglede svakog dana obavljaju angiolozi Dr.D.Vasić, Dr.O.Radmili i Dr.M.Vraneš