ANEURIZMA POTKLJUČNE ARTERIJEAneurizme potključne arterije spadaju u aneurizme ređe lokalizacije. Najčešći uzroci su ateroskleroza i TOS, a ređi infekcija i trauma. Ove aneurizme često tromboziraju i daju distalne embolizacije, praćene kliničkom slikom ugrožavajuće ishemije gornjih ekstremiteta, a ponekad vertebro-vertebralnim sindromom. Zbog toga uvek zahtevaju hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleks sonografija
-angiografija ili MSCT luka aorte i potključne arterije
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-CT endokranijuma ako je pacijent imao moždani udar
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u opštoj anesteziji. Primarno se aneurizme potključne arterije leči hirurški. Ono podrazumeva zamenu obolelog dela arterije graftom ili njegovo premošćavanje. Ponekada je zbog toga pacijentu potrebno otvoriti grudni koš. U slučaju hirurški nepristupačnih lezija, pacijentu se primarno indikuje endovaskularni tretman. Hirurško lečenje je praćeno sledećim komplikacijama. Endovaskularni tretman je praćen sledećim komplikacijama: